UOKiK na tropie kolejnych piramid finansowych

Domowe finanse Finanse

Systemy funkcjonujące na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro, które oferują zyski za namawianie innych osób do zakupu pakietów uczestnictwa, to mogą być piramidy finansowe - ostrzega Urząd Ochrony konkurencji i konsumentów. 

23.03.2019

"Nie skazuj mnie DRUGI RAZ" - kampania przeciw stygmatyzacji byłych więźniów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przez ostatnie 20 lat zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób - czyli średnio ponad 80 tys. rocznie. Możemy ich spotkać na ulicy, obsługują nas w sklepach, budują nasze przyszłe mieszkania. Są często wykwalifikowanymi pracownikami. Potrzebują szansy, nie stygmatyzacji - mówią kuratorzy. Właśnie rusza kampania społeczna, która ma to uświadamiać.

23.03.2019

PFRON pomoże niepełnosprawnym zrobić prawo jazdy

Rynek Prawo pracy

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego, czy dofinansowanie do prawa jazdy, nie tylko kat. B - umożliwi osobom z niepełnosprawnościami program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - To nie wystarczy, żeby na rynku pracowało więcej niepełnosprawnych.

23.03.2019

Niskie diety nie zachęcają sołtysów, w miastach małe zainteresowanie radami osiedli

Samorząd terytorialny

Niskie diety sołtysów i członków rad osiedli zniechęcają do działań, małe kompetencje jednostek pomocniczych w miastach frustrują działaczy. Zazdrośni radni i nieświadomi burmistrzowie nie powołują organów pomocniczych. Niska jest frekwencja - na wsi wyższa, bo sołtysa znają wszyscy, ale miejska alienacja nie służy wyborom do rad osiedli.

23.03.2019

Ulga na internet tylko przez dwa lata

Domowe finanse PIT

Maksymalnie 760 zł mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2018 roku osoby, które poniosły wydatki na użytkowanie internetu. Ci, którzy chcą i mogą skorzystać z tej ulgi, muszą jednak pamiętać o złożeniu wraz z zeznaniem rocznym załącznika w postaci PIT-O.

23.03.2019

RPO: Świadek zeznając nie pracuje - rekompensata zbyt niska

Wymiar sprawiedliwości

Osoba, która zeznaje jako świadek w sądzie czy prokuraturze, może liczyć na rekompensatę za utracony zarobek lub dochód w wysokości najwyżej 82,31 zł brutto. To wymaga podwyższenia alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich i przypomina, że dzienne wynagrodzenie przy płacy minimalnej to obecnie 102 zł.

23.03.2019

Szpitale zadłużają się też przez zbyt niskie OC

Odszkodowania, które zasądzają sądy na rzecz pacjentów, często znacznie przewyższają sumy gwarancyjne wynikające z ubezpieczenia szpitali od odpowiedzialności cywilnej. Te muszą dopłacać poszkodowanym z pieniędzy, które dostają z Narodowego Funduszu Zdrowia albo nawet brać kredyty.

23.03.2019

Potrzebny koroner, a stare przepisy wciąż żywe

Samorząd terytorialny

Nie jest jasne, kto ma wystawić kartę zgonu, jeśli ktoś umrze np. w domu. Dodatkowo, wątpliwe jest, kto za to płaci. Rodzinom zmarłych próbują pomóc niektóre samorządy, podpisując umowy z lekarzami. A przepisy dotyczące stwierdzania zgonu mają blisko 60 lat. Resort zdrowia szykuje nowe regulacje, które przewidują wprowadzenie instytucji koronera.

23.03.2019

Milczenie też może być przemocą

Wymiar sprawiedliwości

Przemoc psychiczna to nie tylko groźby czy awantury. Może nią być także separowanie od rodziny, wydzielanie pieniędzy czy celowe niepodejmowanie pracy. Ofiary nadal bardzo często wycofują zarzuty, a co czwarta kobieta wraca do sprawcy po zakończeniu postępowania - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Monika Sokołowska.

23.03.2019

Szczegółowy sposób działania rady pedagogicznej uregulowany w statucie

Zarządzanie oświatą

W statucie szkoły trzeba uregulować zarówno kompetencje wicedyrektora szkoły, jak i szczegółowe zasady podejmowania rozstrzygnięć przez radę pedagogiczną. Należy jednak uważać, by nie wyjść poza upoważnienie ustawowe. Może być to bowiem zakwestionowane w sądzie.

23.03.2019

Nowy program może zwiększyć aktywność zawodową niewidomych

Rynek Prawo pracy

Powstaje nowy program szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników, który może pomóc m.in. niewidomym w podjęciu pracy. Aktywność zawodowa osób z dysfunkcją wzroku jest niższa niż u osób z innymi niepełnosprawnościami, wynosi zaledwie 17 proc.

22.03.2019

Rektorzy: Zmieniamy uczelnie zgodnie z nową ustawą

Szkolnictwo wyższe

Wdrażanie ustawy o szkolnictwie wyższym to proces trudny, bardzo emocjonalny, a czasami nawet konfliktowy. Mimo to wszystkie uniwersytety radzą sobie z tym dobrze i - co najważniejsze - wszystkie terminy wprowadzania zmian są przestrzegane - twierdzi przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Wojciech Nowak

22.03.2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego – spytaj urząd lub zapłać przed 31 marca

Samorząd terytorialny Budownictwo

Za użytkowanie wieczyste płaciło się do 31 marca. Od tego roku już go nie ma, ale trzeba zapłacić za przekształcenie. Jeśli urząd nie przysłał jeszcze zaświadczenia, wyjścia są dwa: uiścić opłatę jak dotąd, albo zapytać urzędnika. Termin pierwszej opłaty przekształceniowej przesunięto o rok, więc czas jest. Jeśli boimy się odsetek, można zapłacić od razu, bo pieniądze nie przepadną.

22.03.2019

MEN: Strajk nie zablokuje egzaminów

Szkoła i uczeń

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów - zadeklarowała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zaapelowała do nauczycieli, by byli w tym czasie przy uczniach. Zadeklarowała też gotowość do rozmów o postulatach płacowych. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza terminy egzaminów są zagrożone.

22.03.2019

Zajęcia rehabilitacyjne w więziennych szpitalach psychiatrycznych to fikcja

Opieka zdrowotna

Liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. I stwierdza, że nie prowadzi się odpowiednich działań wobec chorych psychicznie sprawców przestępstw.

22.03.2019

Zgromadzenie warszawskiej apelacji krytycznie o działalności rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działaniom mającym na celu ich polityczne podporządkowanie, zmierzają w oczywisty sposób do zastraszenia całego środowiska sędziów - stwierdzili w uchwale uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Warszawskiej.

22.03.2019

Zlecenie na wyroby medyczne będzie możliwe bez wizyty w NFZ

Opieka zdrowotna

Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.

22.03.2019

Senat za pierwszą kopią dokumentacji medycznej za darmo

Opieka zdrowotna

Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.

22.03.2019

Minister zapowiada prace nad mechanizmem stałego wzrostu płac dla nauczycieli

Prawo pracy Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Namawiam premiera do wypracowania mechanizmu, dzięki któremu nauczyciele będą z roku na rok zarabiać więcej. Chodzi o stałą podwyżkę – mówi w minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Ale zastrzegła, że nie planuje likwidacji Karty Nauczyciela. - Pedagodzy zasługują na przywileje – podkreśla.

22.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski