Posiedzenie o uchylenie immunitetu będzie niejawne. Do piatku wydawane są przepustki dla publiczności, by zainteresowwni mogli wejść do budynku sądu.

Do sprawy zostali wyznaczeni – SSN Piotr Sławomir Niedzielak - sprawozdawca oraz SSN Konrad Wytrykowski i SSN Jarosław Sobutka.

Zarzuty wobec sędziego

Sędzia Igor Tuleya jest podejrzany o popełnienie przestępstwa w związku z wydanym orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.
Sędzia zapowiedział, że liczy się z tym, że zostanie mu uchylony immunitet. Jeśli tak się stanie to zostanie automatycznie zawieszony jako sędzia. - Jest to metoda eliminowania sędziów niewygodnych dla władzy, śledztwo prokuratorskie może ciągnąć się latami, a Igor Tuleya w tym czasie nie będzie mógł orzekać i będzie miał obniżone wynagrodzenie. To byłby cios dla rządów prawa w całej Unii Europejskiej – twierdzi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz.

Lekceważenie orzeczenia TSUE

- Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu - dodaje sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP "Iustitia".

Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem sędziów z "Iustitii", postępowanie wobec sędziego Tulei to przykład rażącego lekceważenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz działań Komisji Europejskiej.

Sędzia Tuleya zapowiedział, że nie przyjdzie na rozprawę, bo według niego Izba Dyscyplinarna nie ma prawa zajmować się jego sprawą, ale będzie w tym czasie przed Sądem Najwyższym.

Już raz 9 czerwca br. Izba Dyscyplinarna SN orzekała w sprawie immunitetu sędziego. 24 czerwca 2020 r., rząd polski złożył wyjaśnienia Komisji Europejskiej co do sposobu w jaki zastosował się do wskazanego wyżej postanowienia TSUE. Od tego czasu Komisja ani nie wniosła do TSUE o nałożenie kar finansowych, ani nie skierowała kolejnego wniosku do TSUE w przedmiocie zabezpieczenia.

 W tej sytuacji nadal intensywnie pracuje Izba Dyscyplinarna. 23 września 2020 r. w Izbie wydano postanowienie, w którym zawarto pogląd, że „wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego.

 

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski

Sprawdź  
POLECAMY