W czwartek w trybie stacjonarnym pracowało 47 943 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, czyli 98,9 proc. wszystkich. W trybie mieszanym, czyli z nauką prowadzoną częściowo w szkole i częściowo w domu, pracowały 422 placówki, czyli 0,88 proc. wszystkich.

Zdalne studia prawnicze trudniejsze dla studenta i dla wykładowcy>>

 

Zgodnie z obowiązującym regulacjami w razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem szkoły na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego, mogą na czas określony przejść na system mieszany (łączący kształcenie stacjonarne i kształcenie na odległość), bądź całkowicie na nauczanie zdalne.