- Skierowaliśmy ankietę do oddziałów ZNP. Pytamy w niej o wrześniowe podwyżki dla nauczycieli (m.in. o to, czy zostały wdrożone). Ankieta znajduje się w aplikacji Teams, z której korzystają oddziały ZNP posiadające adres mailowy na domenie ZNP - informują związkowcy na swojej stronie internetowej.

 

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Czasem więcej niż 6 proc.

Zmiana kwoty bazowej od dnia 1 września 2020 r.  skutkować miała wzrostem wynagrodzenia średniego nauczycieli o 6 proc. w porównaniu do wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

 

Jak wyjaśniało MEN, w przypadku nauczycielu doszło do zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie wykształcenia oraz nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6 proc. Ustalone w ten sposób minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o najniższym uposażeniu ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego uzyskanie średniego wynagrodzenia nauczycieli.

 

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.

 

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R. (brutto)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel

mianowany

nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 949

3 034

3 445

4 046

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 818

2 823

3 002

3 523

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 800

2 818

2 841

3 079