VAT: wyrok ETS

ETS uznał za niezgodne z prawem UE przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które przewidują wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 180 dni dla podatników prowadzących działalność przez...

31.07.2008

Reforma administracji: jest Ustawa o wojewodach

Wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej działającej w województwie, reprezentowanie rządu oraz większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz...

31.07.2008

Nowa dyrektywa. Wyższe nakłady na środowisko

Nakłady na ochronę środowiska będą rosły, zwłaszcza jeżeli Komisja Europejska znowelizuje dyrektywę IPPC, dotyczącą zarządzania ochroną środowiska w zakładach przemysłowych. Wspomniana dyrektywa...

31.07.2008

Wizyta Ministra Sprawiedliwości Luksemburga w Polsce

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski w dniach 28-29 lipca 2008 r. wziął udział w rozmowach roboczych z Lucem Frieden - Ministrem Sprawiedliwości, Skarbu i Budżetu...

31.07.2008

LSW na rynku NewConnect

Wspólnicy kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy złożyli wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców i w II połowie czerwca zostali przyjęci do tego grona.

30.07.2008

Dostęp do bazy danych DNA Interpolu

Przygotowania do uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu za pomocą Międzynarodowego Portalu DNA prawie na ukończeniu.

30.07.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski