Podatek w gotówce

Przyjęta przez rząd nowelizacja Ordynacji podatkowej zwiększa stabilność prawa podatkowego i ułatwia przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej. Nowelizacja jest częścią Pakietu na rzecz...

24.07.2008

Rząd przyjął zmiany w Ordynacji podatkowej

Niewykonywanie decyzji podatkowych, ktre nie są ostateczne, zawiadamianie podatnikw z wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia u nich kontroli podatkowej oraz umożliwienie najmniejszym...

24.07.2008

Remonty i przeglądy budynków szkolnych cz. II

Komentarz został poświęcony tematyce przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Opracowanie przedstawia podstawowy zakres obowiązków związanych z przeglądem budynku w odniesieniu do niektórych...

24.07.2008

Co się kryje w Ustawie o koncesji na roboty budowlane?

Rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., iż celem ustawy jest stworzenie dodatkowych...

24.07.2008

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej

Swoje prace zakończył zespół powołany przez podsekretarza stanu w MON ds. społecznych i profesjonalizacji opracowujący projekt Ustawy o dyscyplinie wojskowej.

24.07.2008

Prawa ciężarnych kobiet w areszcie wystarczające

Obowiązujące przepisy w dostateczny sposób zabezpieczają prawa kobiet w ciąży, wobec których stosuje się tymczasowy areszt orzekł Trybunał Konstytucyjny, Trybunał oddalił wniosek Rzecznika Praw...

23.07.2008

Dobre praktyki PPP?

Budownictwo

Rewitalizacja domw familijnych w Łodzi, budowa basenw termalnych w Lidzbarku Warmińskim, szynowe połączenie aglomeracji grnośląskiej z lotniskiem w Katowicach Pyrzowicach oraz parking podziemny w...

23.07.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski