Zgodnie ze danymi Państwowej Inspekcji Pracy, od stycznia do października br., spadła liczba wypadków przy pracy.

We wskazanym okresie doszło do 424 śmiertelnych wypadków przy pracy, a ponad 600 osób doznało ciężkich obrażeń ciała. W analogicznym okresie zeszłego roku życie straciło 488 osób, a ponad 850 doznało ciężkich obrażeń.

PIP poinformowała również o wzrastającej licznie skarg pracowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez pierwsze 10 miesięcy 2010 r. wniesiono ok. 7 tys. skarg, dla porównania w ubiegłym roku – ok. 5 tys. Nierozwiązanym pozostaje nadal problem niewypłacania wynagrodzenia pracownikom. Ogółem pracodawcy zalegają z wypłatą 144 mln zł, a 32 proc. skontrolowanych przełożonych naruszyło przepisy o wypłacie wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o kwestię legalności zatrudnienia, w 2010 r. kontrole objęły 170 tys. osób. Nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę i zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego dotyczyły ok. 18 tys. pracowników. Kontrole PIP wykazały ponadto, że od stycznia do września tego roku kwota zaległych składek na Fundusz Pracy przekroczyła 16 mln zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP, 25 listopada 2010 r.