Spółka Widok Energia powstała w styczniu 2008 r. w celu realizacji inwestycji typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej. Spółka ma ambicje stać się liderem rynkowym w zakresie przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do źródeł odnawialnych pochodzenia rolniczego. Widok Energia to młody projekt. Buduje niedaleko Sztumu (na Żuławach Wiślanych) zakład do przetwarzania biomasy. W I kwartale 2011 r. zacznie produkować ze słomy granulat, który spala się w blokach wytwarzających energię elektryczną.

Zakład granulacji będzie jednym z największych w kraju: będzie produkował 40 tys. ton pelletu słomianego rocznie. Wkrótce podpiszemy długoterminowe kontrakty na sprzedaż naszego produktu mówi Marek Raniszewski, członek rady nadzorczej Widok Energii. Nie chce ujawnić, którzy producenci prądu kupią biomasę. Wiadomo jednak, że na terenie, na którym spółka się rozwija, działa najmniejsza z czterech państwowych grup energetycznych Energa, którą chce przejąć PGE. Koszt budowy zakładu granulacji biomasy to blisko 26 mln zł. Z tego około 12 mln zł stanowi dotacja, którą Widok Energia otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach unijnego programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka). Dodatkowo spółka uzyskała kredyty na ponad 20 mln zł.

Spółka działa na bardzo perspektywicznym rynku. Przyjęte przez Polskę regulacje nakładają na elektrociepłownie obowiązek stałego zwiększanie zużycia biomasy przy produkcji energii. Można przypuszczać, co potwierdzają specjaliści, że podaż w bardzo dużym stopniu nie będzie w stanie zaspokoić rosnącego popytu na surowiec (biomasę).  Według Parkietu, spółka działająca na rynku energetyki odnawialnej nie ukrywa, że wprowadzenie papierów dłużnych na rynek publiczny traktuje jako przygotowanie do wejścia na NewConnect. Do emisji nowych akcji, wartych nawet kilkanaście milionów złotych, może dojść jeszcze w tym roku. Widok Energia emituje obligacje krótkoterminowe. Z ich sprzedaży firma uzyskała dotychczas 2,3 mln zł. Papiery warte około 1 mln zł już spłaciła.
aćbędzie budowa zakładu do granulacji biomasy.