Lekarze weterynarii – wykonywanie zawodu

Wykonywanie obowiązków lekarza weterynarii jest w Polsce poddane regulacjom kilku ustaw. Przede wszystkim należy odróżnić działania lekarza weterynarii powszechnego dostępu (leczenie zwierząt...

14.08.2009

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od kilku lat prowadzone są w Polsce intensywne prace nad opracowaniem optymalnego systemu, który poprawiłby wskaźniki w zakresie ratowania osób poszkodowanych w wypadkach i innych stanach zagrożenia...

14.08.2009

Nowe prawo zamówień publicznych

Spółki nie będą mogły wnosić protestów. Wykonawcy będzie przysługiwało od razu odwołanie wnoszone do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Rząd zmienił prawo zamówień publicznych.

13.08.2009

Lepiej na rynku nieruchomości magazynowych

Budownictwo

Według najnowszego raportu firmy doradczej CushmanWakefield, II kwartał 2009 był na polskim rynku nieruchomości magazynowych okresem poprawy nastrojw. Firmy poszukujące powierzchni na wynajem, ktre...

13.08.2009

Prokuratorzy dostaną 1 tys. zł więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, przedłożone przez ministra sprawiedliwości....

13.08.2009

RM negatywnie o projekcie obywatelskim

Rada Ministrów negatywnie ocenia propozycję odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne...

13.08.2009

Jest nowy plan prywatyzacji

Rada Ministrów zaktualizowała Plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Sprzedane będą, m.in. KGHM, Tauron, PGE i Lotos, ale z zachowaniem kontroli ze strony państwa. Wpływy z prywatyzacji kluczowych...

13.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski