14 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855).
Zgodnie z nową regulacją wszyscy górnicy są obowiązani przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Na każdej zmianie roboczej w oddziale zatrudnia się co najmniej jedną osobę przeszkoloną i posiadającą odpowiednie wyposażenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym reanimacji. Zakłady górnicze natomiast muszą zapewnić co najmniej jeden punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny podczas każdej zmiany roboczej. Punkt pierwszej pomocy musi być wyposażony w sprzęt reanimacyjny oraz pozwalający na bezpieczny transport rannego lub chorego.
Dotychczas szkolenie z pierwszej pomocy musieli przejść jedynie pracownicy dozoru ruchu, przodowi oraz strzałowi, a kopalnie miały za zadanie stworzyć punkty opatrunkowe.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 sierpnia 2010 r., Łukasz Guza