Publikacja "Wokół Konwencji Europejskiej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" przedstawia dorobek orzeczniczy Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka oraz zawiera treść Regulaminu Trybunału. Uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2010 r., a więc dzień wejścia w życie protokołu nr 14 głęboko reformującego system kontrolny Konwencji.