Prokuratura nie przeprosi za bezprawne oskarżenie

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w czwartek w mocy wyrok sądu niższej instancji oddalający żądanie dwóch b. współwłaścicieli gdańskiego kantoru "Conti" przeprosin od prokuratury. Zostali oni 10 lat...

02.12.2010

KRS może mieć problem z funkcjonowaniem

Dziś wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. Orzekł on o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, który upoważniał prezydenta do wydania rozporządzenia określającego...

02.12.2010

Wykonawca musi się wykazać

Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wprost wskazuje, że obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obciąża wykonawcę. To wykonawca zobligowany jest...

02.12.2010

Media publiczne monitorowane

Samorząd terytorialny

Fundacja Batorego prowadzi akcję mającą na celu monitoring programw informacyjnych telewizji publicznej podczas kampanii wyborczej w wyborach samorządowych. W rezultacie akcji ma powstać raport...

01.12.2010

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów...

01.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski