Doradcy podatkowi obchodzą rocznicę niezależności

Prawnicy

Dzień 11 maja jest ważny dla korporacji - mówi Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Tego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o doradztwie...

10.05.2011

MS potrzebuje sędziego ds. międzynarodwych

Prawnicy

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych (procesowych, upadłościowych i naprawczych lub...

10.05.2011

Aplikant stanie przed sądem za wyrok z internetu

Prawnicy

Nawet do dwóch lat więzienia grozi byłemu aplikantowi radcowskiemu, który sądowe akta dał kobiecie poznanej w sieci, a ona go wydała. Aplikant został już wcześniej ukarany w trybie dyscyplinarnym....

10.05.2011

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych

Samorząd terytorialny

Powstała kolejna wersja projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, które określa...

10.05.2011

Sprawozdania i absolutorium nie mogą być łączone

Samorząd terytorialny

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu a udzielenie absolutorium organom wykonawczym j.s.t. to zupełnie różne...

10.05.2011

Dyscyplinarki notariuszy orzekane publicznie

Jawność postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec notariusza będzie można wyłączyć tylko w przypadkach wyjątkowych. Wchodząca 11 maja w życie nowelizacja Prawa o notariacie stanowi, że wyrok...

10.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski