W sobotę w Krakowie Święto Prawników

Prawnicy

Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników organizuje w najbliższą sobotę 14 maja 2011 r. w Krakowie po raz ósmy Święto Prawników. Jak informują organizatorzy, głównym celem...

11.05.2011

Sprawozdania i absolutorium nie mogą być łączone

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu a udzielenie absolutorium organom wykonawczym j.s.t. to zupełnie różne...

11.05.2011

Prezydent: za dużo poselskich projektów

Prezydent Bronisław Komorowski rozważa zaproponowanie przepisów, które ograniczą możliwości wnoszenia projektów ustaw. Prawdopodobnie zgłosi propozycję, by ograniczyć możliwości składania projektów...

11.05.2011

Nowa zasada prawna dotycząca skargi kasacyjnej

Sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa niemajątkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w...

11.05.2011

UOKiK: dystrybutor nawozów naruszał konkurencję

Spółka Scotts Poland zawarła ze swoimi dystrybutorami porozumienie, które mogło ograniczać konkurencję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów upomiała firmę i przyjęła zobowiązanie do...

11.05.2011

Kibole karani łagodnie

Podczas imprez sportowych, głównie meczów, doszło w 2010 r. do ponad stu incydentów, a policja zatrzymała prawie 800 pseudokibiców wynika z danych Komendy Głównej Policji. Otrzymują zazwyczaj wyroki...

11.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski