Największą część oferty gotowe lokale mieszkalne stanowią na rynku pierwotnym w Poznaniu, a najmniejszą we Wrocławiu. W stolicy mniej więcej, co czwarte dostępne mieszkanie z pierwszej ręki zostało już ukończone.

Liczba gotowych lokali mieszkalnych znajdujących się w sprzedaży, może dużo powiedzieć o rozwoju wypadków na danym rynku mieszkaniowym. Gdy sytuacja zmierza w dobrym kierunku deweloperom udaje się znaleźć kupców na mieszkania, jeszcze przed ostatecznym ukończeniem inwestycji. Firmy deweloperskie starają się sprzedać jak największą liczbę nowych lokali na wczesnym stadium wykonania, często jeszcze przed wbiciem przysłowiowej pierwszej łopaty. Ma to miejsce zwłaszcza w wypadku mniejszych deweloperów, którzy wykorzystują pozyskane w ten sposób środki finansowe na realizację kolejnych etapów inwestycji. Wynika to poniekąd również z faktu, że obecnie banki przed przyznaniem kredytu inwestycyjnego na nowy projekt oczekują, żeby przynajmniej część nieistniejących jeszcze lokali miała już nowych właścicieli. Z tych względów w ofercie deweloperów coraz częściej można się spotkać z tzw. przedsprzedażą, na którą składają się mieszkania w nierozpoczętych jeszcze projektach na korzystniejszych warunkach, niż ma to miejsce dla inwestycji znajdujących się w zaawansowanym stadium realizacji.

Źródło: Raport „Pierwotny rynek mieszkaniowy” opracowany przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A.