Taka regulacja znalazła się w przepisach karnych ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Ma to związek z wprowadzeniem szczególnej ochrony gromadzonych na rachunkach powierniczych środków przeznaczonych na budowę lokalu.

Ta sama sankcja grozić będzie osobie, która - będąc odpowiedzialną za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym - podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje. Do sporządzania prospektu informacyjnego dotyczącego przedsięwzięcia deweloperskiego zobowiązany jest deweloper, który rozpoczyna sprzedaż. Przepisy będą obowiązywać od 29 kwietnia 2012 r.