Resort sprawiedliwości pracuje nad obniżeniem opłat za ogłaszanie wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu ma być niższa o czterysta złotych.

Już niedługo Monitor Sądowy i Gospodarczy nie będzie wydawany w formie drukowanej. Zastąpi ją format PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmiana ma obowiązywać od 1 maja 2012 r., a od 1 lipca 2012 r. Monitor ma być obowiązkowo publikowany na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Ale to nie jedyna zmiana, którą ma wprowadzić projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt zakłada znaczne obniżenie opłaty za ogłoszenie w Monitorze pierwszego wpisu. Opłata spadnie z 500 do 100 zł. Zdaniem ustawodawcy utrzymanie tak wysokiej opłaty za ogłoszenie stanowi poważną barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak nie będą miały zastosowania do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie omawianej nowelizacji.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 18 kwietnia 2012 r.