Jednym z wymogów, które musi spełnić szkoła, aby otrzymać dotację z programu, jest posiadanie łącza o prędkości co najmniej 2 Mb/s.  Osiąganie takich parametrów możliwe jest tylko w placówkach, które korzystają z szerokopasmowego Internetu dostarczanego przez światłowody lub za pośrednictwem platformy cyfrowej  
– W ten sposób rząd wyeliminował szkoły wiejskie z możliwości ubiegania się o wsparcie – mówi "Rzeczpospolitej" Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. 
Takie działanie może pogłębiać różnice pomiędzy miastem a wsią, ponieważ w wiejskich placówkach często niemożliwe jest podłączenie tak szybkiego łącza. 

Źródło: "Rzeczpospolita", 18 kwietnia 2012 r.