W konferencji, która omawiała dobre praktyki w realizacji przez uczniów gimnazjów - w tym uczniów niepełnosprawnych - projektów edukacyjnych uczestniczyli kuratorzy oświaty, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz uczniowie gimnazjów.
Otwierając konferencję Tadeusz Sławecki zauważył, że bardzo często mówiąc o gimnazjach, zauważa się tylko problemy w pracy z uczniami. Spotkania takie jak te mają pomóc kadrze pedagogicznej wypracować ciekawe metody pracy z młodzieżą, które przyniosą satysfakcję zarówno uczniom jak i nauczycielom.
"W wykładzie wprowadzającym prof. Krystyna Chałas wskazała m.in.: aspekt zwiększania szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych i podkreśliła, że różnorodność tematyczna i niezwykle interesujący sposób realizacji projektów pokazuje ogromny potencjał uczniów i wysokie kompetencje pedagogów, pod okiem których są one realizowane. Pracując metodą projektu edukacyjnego nauczyciele mają okazję zainspirować uczniów do działania, zwiększyć ich motywację do nauki i do współpracy z kolegami".
Ogólnopolska debata z udziałem tak wielu osób obracających się w środowisku oświatowym jest bardzo dobrym miejscem wymiany doświadczeń oraz praktyk. Daje możliwość nawiązania wielu atrakcyjnych kontaktów oraz międzyszkolnej współpracy.