Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP, który reprezentował stanowisko ZNP, po raz kolejny zgłosił postulaty Związku. Przede wszystkim związkowcy domagają się "powrotu do modelu wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia, a nie od 1 września oraz uproszczenia systemu wynagradzania nauczycieli poprzez zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu".
Jak podało ZNP "proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym powinny wynosić dla nauczyciela: stażysty - 2.265, kontraktowego - 2.331 zł, mianowanego - 2.647 zł oraz dyplomowanego - 3.109 zł.
Kolejne spotkanie strony zaplanowały na dzień 26 kwietnia 2012 r., w ramach którego Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi symulację wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.