Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2012 r. (M.P. Poz. 225) dotyczy wolnego stanowiska komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie do 16 maja 2012 r.

Monika Sewastianowicz