Jak poinformował Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFS i Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali, wśród członków PFS są szpitale działające w oparciu o model SPZOZ, model samorządowej spółki kapitałowej, szpitale akademickie, szpitale resortowe, szpitale funkcjonujące w modelu dzierżawy operatorskiej oraz szpitale prywatne.

Fedorowski dodaje, że w sumie Federacja obejmuje zasięgiem ponad 13 tysięcy łóżek w Polsce, a więc jest już pod tym względem największą organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.

Misją Federacji jest reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia. Jak wyjaśnia Fedorowski, szpitale mają stać się prawdziwym liderem i partnerem systemu ochrony zdrowia. Dlatego PFS wspiera placówki oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Źródło: www.mp.pl