Stowarzyszenie Sędziów Themis zgłosiło ministrowi sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi kilka propozycji zmian w przepisach, dzięki którym sądy mają przyspieszyć orzekanie.
Jedna z najważniejszych polega na przekazaniu w ręce referendarzy orzekania w sprawach o wykroczenia, w których w grę wchodzą tylko dwie kary: grzywna i nagana. Sprawa jest poważna, bo w grę wchodzi 500 tys. spraw, które co roku wpływają do sądów rejonowych.
Resort nie mówi „nie", ale zamierza się uważnie przyjrzeć tej propozycji pod kątem zgodności z konstytucją.

Więcej>>www.rp.pl