Zespół CERT Polska (organizacja działa w ramach instytutu badawczego NASK) odnotował w 2011 r. aż 21,2 mln zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa sieciowego, czyli ataków internetowych. W porównaniu z 2010 r. ich liczba zmieniła się aż o 75 proc. Skokowy wzrost, jak przyznają autorzy opracowania, wynikał jednak m.in. z faktu, że CERT zaczął korzystać z wielu nowych źródeł o incydentach. Niemal połowa z naruszeń (prawie 10 mln zgłoszeń) była wynikiem działania tzw. botów, za pośrednictwem których cyberprzestępcy przejmują kontrolę nad komputerami użytkowników.

źródło: Rzeczpospolita