Podział niedozwolonych postanowień umownych na branże, wprowadzenie procedury wykreślania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klauzul, które stały się nieaktualne w związku ze zmianą prawa, sporządzanie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tez do wszystkich wyroków uznających postanowienia za klauzule abuzywne – to propozycje wprowadzenia zmian w rejestrze klauzul, o które wnioskuje UOKiK. Urząd zakończył już konsultacje społeczne w tej sprawie; wzięły w nich udział 42 podmioty reprezentujące m.in. sądownictwo, administrację publiczną oraz pozarządowe organizacje społeczne, zrzeszające zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.
– Po przeanalizowaniu uwag, które do nas wpłynęły, przedstawiliśmy propozycje zmian, które wydawały nam się sensowne. Trafiły one do Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma inicjatywę ustawodawczą w zakresie kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego – wyjaśnia Łukasz Wroński, naczelnik wydziału mediów i usług społeczeństwa informacyjnego w UOKiK.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna