Koalicjanci z PO i PSL zdecydowali w negocjacjach, że w związku z podniesieniem wieku emerytalnego należy przygotować regulacje chroniące osoby, które nie mogą pracować ze względu na opiekę nad dzieckiem. Chodzi o samozatrudnionych, podlegających ubezpieczeniu rolniczemu lub nieubezpieczonych. Stosowny projekt przygotowuje resort pracy.
W środę minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że projekt ten powinien być gotowy jeszcze w kwietniu. "Te kwestie było bardzo często podnoszone podczas konsultacji społecznych i mocno podkreślało je Polskie Stronnictwo Ludowe. Prace nad tym projektem trwają intensywnie i sądzę, że do końca kwietnia projekt trafi do konsultacji społecznych" - powiedział minister.
Według ministra zmiany te są istotne z punktu widzenia wsparcia polityki prorodzinnej i od dawna oczekiwane przez kobiety samozatrudnione, ubezpieczone w KRUS-ie, a także mężczyzn, którzy opiekują się dziećmi.
Resort ma zaproponować rozwiązanie analogiczne do urlopu wychowawczego, adresowane do kobiet i mężczyzn prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Budżet opłacałby za nich składki emerytalne za okres, kiedy opiekowaliby się oni dziećmi. Minister poinformował, że podstawą wyliczenia składki będzie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Zgodnie z zamierzeniami MPiPS z budżetu byłyby także płacone składki za wychowujące dzieci kobiety i mężczyzn ubezpieczonych w KRUS, a także za osoby nieubezpieczone. Chodzi np. o młode kobiety, które urodziły dzieci, ale jeszcze nie pracują - studentki czy uczennice, które nie są ubezpieczone ani w KRUS, ani w ZUS. W tym przypadku podstawa wyliczenia składki wyniosłaby 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Resort pracy zamierza także przygotować odrębny projekt dotyczący zawodów, których nie można wykonywać po ukończeniu 65. roku życia. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że najpierw przeprowadzi przegląd stosownych regulacji. Chodzi np. o nauczycieli.
"Taki zapis wymaga przeglądu we wszystkich ministerstwach, bo to są różne branże, zawody, które podlegają pod poszczególne resorty. Dlatego na Komitecie Stałym umówiliśmy się, że będzie przegląd w poszczególnych ministerstwach i my przygotujemy taką ustawę, które wejdzie w życie razem z wiekiem emerytalnym. Ale takie zapisy będą zawarte w odrębnej ustawie" - powiedział.
W trakcie konsultacji międzyresortowych projektu podwyższającego wiek emerytalny do 67 lat Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę, że wraz z podwyższeniem wieku emerytalnego konieczna jest zmiana np. w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z nią z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy, gdy osiągnął on wiek 65 lat. (ks/pap)