W ubiegłym roku miasto wypuściło obligacje o wartości 10 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jak poinformowała w czwartek PAP Karolina Pająk z biura prasowego prezydenta miasta, z 12 dotychczasowych emisji samorząd pozyskał w sumie ponad 131 mln zł. Obligacje są spłacane z dochodów własnych budżetu miasta, pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. "Decyzja o tegorocznej emisji nie została jeszcze podjęta" - zaznaczyła.

Według radnych, wielkość emisji i ostateczne terminy ich wykupu są ustalane według możliwości finansowych miasta. „Analiza finansowa budżetu wykazała, iż emisje pozwalają zachować płynność finansową (...) i gwarantują bezpieczną spłatę zobowiązania” – uważają.

Ostrów był pierwszym w kraju miastem, które w 1996 r. wyemitowało papiery wartościowe. Z takiej możliwości wzbogacania budżetu skorzystały później w południowej Wielkopolsce m.in. samorządy Pleszewa, Jaraczewa, Nowych Skalmierzyc, Kalisza, Żerkowa, Krotoszyna.(PAP)

zak/ je/