Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

21.07.2021

MEiN przedłuża czas na składanie wniosków o dodatkowe zajęcia

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji i nauki podpisał nowelę rozporządzenia dotyczącą zajęć wyrównawczych dla uczniów po pandemii. Szkoły, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą to zrobić do końca lipca. W rozporządzeniu planuje się też zwiększenie liczby godzin z 10 do 15. Ponadto podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających.

21.07.2021

Szef MEiN swobodnie zdecyduje o finansowaniu swoich programów - przepisy wchodzą w życie

Finanse publiczne Zarządzanie oświatą

Od 22 lipca obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą minister edukacji i nauki będzie miał prawo ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie. Budzi spore kontrowersje, bo minister zyskuje w tej materii pełną swobodę.

21.07.2021

ZUS: Na zwolnieniu lekarskim należy podać adres pobytu na L-4

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.

21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej

21.07.2021

RPO: Wypowiedzi o ugruntowywaniu cnót niewieścich wbrew Konstytucji

Zarządzanie oświatą

Wypowiedzi doradcy ministra edukacji i nauki utrwalają stereotypy płci oraz ingerują w konstytucyjne prawa i wolności, zwłaszcza prawo do równego traktowania - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Promowanie jednego modelu rodziny i ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn może też godzić w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

21.07.2021

Dentons doradcą przy finansowaniu rozbudowy największej farmy wiatrowej w Polsce

Prawnicy Prawo gospodarcze

Zespoły Bankowości i Finansów oraz Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons doradzały instytucjom finansującym, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, DNB Bank Polska, mBank, Bankowi Pekao oraz PZU, w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej Potęgowo Mashav na rozbudowę farmy wiatrowej Potęgowo.

21.07.2021

Organizatorzy wyborów lokalnych mogą sprawdzać czy członkowie komisji są zaszczepieni

Wybory Koronawirus szczepienia

W wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma informacji o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich kandydatom do komisji wyborczych. Organizatorzy wyborów, aby sprawdzić, czy kandydat jest zaszczepionym przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcem, mogą żądać okazania kodu QR lub zaświadczenia wydrukowanego z Internetowego Konta Pacjenta - wyjaśnia minister zdrowia.

21.07.2021

Sejmowa komisja przeciwko odwołaniu ministra edukacji

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki nie poparła wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji - posłowie opozycji wnioskowali o przerwę ze względu na nieobecność ministra Czarnka i odroczenie posiedzenia komisji do momentu jego przybycia. Wniosku nie poparła większość komisji.

21.07.2021

Restaurator nie musi płacić kary za otwarcie lokalu w czasie lockdown-u

Małe i średnie firmy Koronawirus

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wstrzymano natychmiastowe wykonanie decyzji o 30 tys. złotych kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację. Sankcje nałożył sanepid za otwarcie lokalu gastronomicznego w styczniu i lutym bieżącego roku.

21.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN ogłasza, że rozpoznaje sprawy sędziów i odwołuje posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego kieruje się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a nie zakazem orzekania wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W najbliższych tygodniach miała zająć się pięcioma sprawami - dotyczących trzech sędziów i dwóch prokuratorów. W ostatniej chwili przełożono terminy na wrzesień.

21.07.2021

NIK pozytywnie o realizacji programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Administracja publiczna

W ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w ciągu niemal sześciu lat wybudowano, przebudowano lub wyremontowano 72 obiekty sportowe kosztem ok. 816 mln zł. To znacznie poszerzyło bazę dla zawodników uprawiających sporty wyczynowe. NIK zaznacza jednak, że pełna ocena realizacji programu nie jest możliwa,

21.07.2021

W nowym roku akademickim doktoranci wrócą do stacjonarnego kształcenia

Koronawirus

Szkoły doktorskie, po trudnym starcie w roku akademickim 2019/2020, który nałożył się na okres pandemii COVID-19, w nowym roku akademickim prawdopodobnie wrócą do zwykłej pracy. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki zastrzega jednak, że będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

21.07.2021

Pracodawcy wypychają pracowników na zaległe urlopy w lipcu

Prawo pracy

Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.

21.07.2021

Publiczność sądowa w kapciach poczeka na linki do NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe uregulowania antycovidowe zakładają, że zasadą procedowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest rozprawa on-line, czyli poprzez transmisję internetową. Izba zajmująca się podatkami uruchomiła już przekaz elektroniczny, lecz tylko do rozpraw jawnych. Natomiast Izba Ogólnoadministracyjna od sierpnia będzie miała rozprawy "odmiejscowione" w internecie - zapewnia rzecznik sądu.

21.07.2021

Wniosek o miliony - brak kryteriów i uzasadnienie na dwa tweety

Samorządy mogą zgłaszać się po dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, wnioski rozpatrzy Kancelaria Premiera. Nie będzie musiała na to poświęcać długich godzin, bo regulacje stworzono z myślą o miłośnikach krótkich form – uzasadnienie ma mieć do 500 znaków, a rozstrzygnięcie trudno będzie zaskarżyć, bo wyłączono KPA. Nie są też znane kryteria, które zdecydują o przyznaniu pieniędzy.

21.07.2021

GUNB: Projekt budowlany może być na starych zasadach

Budownictwo

Urzędnicy różnie stosują zmienione prawie dziesięć miesięcy temu prawo budowlane. Nie dla wszystkich jest oczywiste, jakie przepisy są właściwe w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wydanego przed 19 września ubiegłego roku. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację rozstrzygającą pojawiające się wątpliwości.

21.07.2021

Kodeks rolny potrzebny, ale wątpliwe czy powstanie

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Polski Ład dla wsi to na razie zbiór nośnych slajdów. Wśród zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych jest m.in. Kodeks rolny oraz ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ta ostatnia ma zawierać rozwiązania w kilkudziesięciu obszarach, np. podatkowym, gospodarczym, społecznym, klęskowym czy związanym z dziedziczeniem. Prawnicy wątpią czy Kodeks w ogóle powstanie.

21.07.2021

Fundacja Helsińska: Media będą pod kontrolą rządu

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zdaniem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi. Jeśli ustawa będzie uchwalona, to wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co łamie standardy legislacyjne.

20.07.2021