Policja standaryzuje komendy i komisariaty

Zamówienia publiczne

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji zostało rozstrzygniętych 198 przetargów na remonty i inwestycje na łączną kwotę 281 400 532,37 zł. Do końca roku przewidziane jest...

23.10.2013

Nowe przepisy o opiece transgranicznej

Z dniem 25 października 2013 r. w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia nastąpi kolejna niezwykle istotna zmiana, tym razem związana z jego funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej. Z tą bowiem...

23.10.2013

Płace prezesów rosną wolniej

HR

Astronomiczne zarobki top menedżerów dotyczą elity szefów największych firm. Przeważającej części prezesów,członków zarządów i dyrektorów generalnych daleko jest do wielomilionowych stawek wynika z...

23.10.2013

Żarski szpital zakupił nowoczesny tomograf

4 mln zł kosztował zakup i instalacja nowoczesnego systemu 64-rzędowej tomografii komputerowej w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach (Lubuskie) - poinformowała w środę rzeczniczka lecznicy Justyna...

23.10.2013

Będą nowe progi unijne i nowy kurs euro

Zamówienia publiczne

Projekty rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji...

23.10.2013

Rekompensata pracy w soboty bez zmian

Pracodawcy wciąż czekają na zmianę przepisów określających zasady rekompensowania pracy w dzień wolny inny niż niedziela. Resort pracy stoi na stanowisku, że dopóki związki zawodowe nie wznowią...

23.10.2013

Nowa baza ksiąg wieczystych dopiero od lipca 2014 r.?

Budownictwo

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą przesunięcia daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ma to związek z opóźnieniami przy tworzeniu Centralnej Informacji Ksiąg...

23.10.2013

Zakaz reklamy aptek trafi do ETS?

Sprawa wprowadzonego ustawą refundacyjna zakazu aptek może trafić do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiego, w którym zdecydowano się taki zakaz...

23.10.2013

Przyjęto nowelizację Deklaracji Helsińskiej

W dniu 19 października 2013 r. w trakcie 64 Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy została przyjęta nowelizacja jednego z najważniejszych międzynarodowych dokumentów dot. kwestii...

23.10.2013

MON chce ciąć etaty pracowników cywilnych

W dwóch agencjach wojskowych zatrudnienie ma się zmniejszyć o 18 proc. Na razie w obu urzędach od początku roku przyjęto kilkudziesięciu nowych pracowników.

23.10.2013

UE: koniec z wyłącznym kryterium ceny

Zamówienia publiczne

Nowe unijne przepisy wpłyną na poprawę jakości zamówień publicznych udzielanych winfrastrukturze. W Polsce zaczną obowiązywać prawdopodobnie w2016 r. Kryterium najniższej ceny zostanie zastąpione...

23.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski