Jak informuje NRA, misja w składzie: adw. Justyna Mazur z Bydgoszczy, adw. Jarosław Szczepaniak z Łodzi i adw. Piotr Osiewacz z Częstochowy, w dniu 25 maja 2014 r. uzyskała pomoc w akredytacji od Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień wcześniej Misja Adwokatury Polskiej odwiedziła Centralną Komisję Wyborczą, gdzie uzyskała informacje dotyczące organizacji wyborów i przebiegu głosowania.
W dniu wyborów delegacja odwiedza lokale wyborcze w stolicy i poza nią. Według polskich adwokatów były sygnały o nieprawidłowościach. Misja Naczelnej Rady Adwokackiej ogłosi w tej sprawie bardziej szczegółowy raport.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów prezydenckich na Ukrainie czuwa około 3 tysięcy obserwatorów międzynarodowych.