Przez trzy dni będą oni wymieniać poglądy we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego współczesnego biznesu i ekonomii, w tym: zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, rachunkowości, prawa gospodarczego, etyki, statystyki, technologii i rynków wschodzących.

29 maja br. o godz. 10:00 w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych otwarty wykład pt. „Crisis in Education – Education in Crisis” inaugurujący sympozjum wygłosi prof. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Po wykładzie, na który całe środowisko akademickie zapraszają gospodarze tegorocznego sympozjum i zarazem członkowie zarządu GBRS – Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu prof. Sławomir Smyczek oraz dr Justyna Matysiewicz, rozpoczną się sesje plenarne.
 
Inicjatorem „Global Business Research Symposium” jest Financial Services Institute (FSI) na Tobin College of Business, St. John's University w Nowym Jorku.
 
Wydarzenie patronatem honorowym objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Leszek Żabiński.
 
Szczegółowe informacje na: www.gbrs.ue.katowice.pl