Szkolne wycieczki w Tatrach tylko z przewodnikiem

Środowisko

Maj i czerwiec to szczytowy sezon wycieczek szkolnych w Tatrach. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) przypominają o obowiązku zapewnienia takim grupom opieki licencjonowanego przewodnika nie...

20.05.2015

Audyt ważny dla start-upów

O zbliżających się zmianach w systemie nadzoru publicznego, a także istotnej dla start-upów współpracy z biegłymi rewidentami mówiła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska podczas...

20.05.2015

Prezes ZNP o spotkaniu z Prezydentem: dobre i potrzebne

To było dobre, potrzebne i pożyteczne spotkanie - powiedział w środę po spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim prezes ZNP Sławomir Broniarz. Prezes OPZZ Jan Guz wyraził nadzieję na dalsze...

20.05.2015

Radom: wyciek amoniaku; 12 osób w szpitalu

BHP

12 osób trafiło w środę rano do szpitala po podtruciu amoniakiem w jednej z radomskich firm, zajmującej się wytwarzaniem linii oraz form do produkcji wyrobów betonowych. Z terenu wypadku ewakuowano...

20.05.2015

UOKiK: reklamacja także bez paragonu

Prawo konsumenta do reklamacji nie może być w żaden sposób ograniczane. Nie wolno też sugerować, że nie będzie możliwości jej złożenia w przypadku utraty paragonu przypominał UOKiK w decyzji wydanej...

20.05.2015

Seminarium o kontroli zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Zagadnienia związane z kontrolą zamówień publicznych będą tematem seminarium, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2015 r. w Warszawie.

20.05.2015

Kto odpowiada za szkody spowodowane robotami budowlanymi?

Budownictwo

Wadliwa realizacja inwestycji budowlanej upoważnia inwestora do skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. Może on też żądać naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania lub...

20.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski