Fundusz stypendialny wspomaga finansowo młodych, zdolnych, niezamożnych uczniów i studentów - od klasy trzeciej gimnazjum do pierwszego roku studiów. "W pierwszej kolejności otrzymuje je młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem" - poinformowała w czwartek archidiecezja katowicka. 

Stypendia w wys. od 150 do 300 zł otrzymało w czwartek 86 młodych ludzi z 39 parafii należących do archidiecezji. Ich wysokość zależna była od dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie oraz średniej ocen. "Pieniądze mogą przeznaczyć nie tylko na zakup książek, podręczników, czy na opłacenie kursów, ale także na najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku, takie jak na przykład ubrania i buty" - powiedział przewodniczący kapituły funduszu stypendialnego ks. Robert Kaczmarek. 
 
Dodał, że z każdym rokiem zainteresowanie stypendiami jest większe. "Dotąd, łącznie z tegorocznymi, rozdaliśmy 777 stypendiów" - powiedział przewodniczący kapituły. 
 
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
Stypendia przyznawała początkowo redakcja tygodnika "Gość Niedzielny". Przybywało potrzebujących, dlatego w 2003 roku powołano Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka.
 
Błogosławiony ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym oraz podczas drugiej wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go w 1999 roku papież Jan Paweł II - jako jednego ze 108. polskich męczenników drugiej wojny światowej.(PAP)