Celem projektu jest badanie efektywności funkcjonowania szpitali. Wyniki mają pomóc samorządowcom w bieżącym i strategicznym nadzorze nad funkcjonowaniem lecznic.

Program jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Centralnym Instytutem Polityki Zdrowotnej oraz Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO.

Finansowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Źródło: www.nowosci.com.pl