Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie 15 czerwca 2014 roku, wprowadza zmiany w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej umożliwiając udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie także przez lekarzy pediatrów oraz internistów.

Do tej pory świadczenia takie mogły być udzielane tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej.

Ustawa modyfikuje też definicję podstawowej opieki zdrowotnej, obejmując nią także świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych.

Nowelizacja wprowadza zmianę dotyczącą prawa wyboru nie tylko lekarza (pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, jak dotychczas), lecz również świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana ta jest uzasadniana sytuacją, która ma miejsce, gdy wybrany przez pacjenta lekarz (pielęgniarka lub położna) zmienią miejsce udzielania świadczeń lub zaprzestaną ich udzielania. Ponadto zwiększono do trzech razy prawo do bezpłatnego wyboru tych podmiotów przez pacjenta.

Nowelizacja ułatwi dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do 1. roku życia w przypadku stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych. W takich sytuacjach dziecko będzie kierowane od razu do lekarza specjalisty, bez konieczności wystawiania skierowania do poradni specjalistycznej przez lekarza POZ.

Poza nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znowelizowano siedem innych ustaw w zakresie, który wiąże się ze zmianą ustawy o świadczeniach, przy czym w przypadku ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o Straży Granicznej dokonuje się również uzupełnienia prawa wyboru nie tylko lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, lecz także prawo wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 15 maja 2014 roku (poz. 619).