Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 528,90 mln zł brutto. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie inwestycji w ciągu 27 miesięcy i 10 lat gwarancji na roboty budowlane.

Łącznie w przetargu wpłynęło 9 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum Mota-Engil Central Europe i Mota-Engil Engenharia e Construcao i była warta 558,21 mln zł brutto, a trzecia najtańsza - do Budimeksu (575,64 mln zł brutto). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 610,31 mln zł brutto. Cena miała wagę 90% przy wyborze najkorzystniejszej oferty, a pozostałe 5% okres gwarancji oraz 5% termin realizacji.

Źródło: ISBnews