Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Każdego roku ma miejsce 107 milionów donacji krwi. Zgodnie z Deklaracją z Melbourne, do 2020 roku 100 procent zapasów krwi we wszystkich krajach świata miałoby pochodzić od honorowych dawców.