Sesja potrwa do 27 czerwca. Weźmie w niej udział kilkudziesięciu ekspertów z Polski i zagranicy – historyków oraz autorów i wydawców podręczników historii w krajach anglojęzycznych. Do 17 czerwca obrady odbywać się będą w siedzibie Państwowej Akademii Umiejętności w Krakowie, a następnie we Lwowie (19-20 czerwca), w Warszawie (23-24, 27 czerwca) i Wilnie (26 czerwca).

 
Jak powiedziała Eulalia Łazarska, prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, która organizuje konferencję, spotkania eksperckie poświęcone anglojęzycznym, akademickim podręcznikom historii służą zmianie wizerunku Polski, jaki się z nich wyłania. „Jesteśmy nieobecni na kartach tych podręczników. Jeśli już ich autorzy muszą wpleść Polskę w kontekst historyczny, to korzystają głównie ze źródeł rosyjskich i niemieckich” – tłumaczyła Łazarska.
W konferencji, organizowanej po raz dwunasty, obok autorów i wydawców anglojęzycznych podręczników historii, reprezentujących znane ośrodki akademickie, m.in. amerykańskie uniwersytety Yale, Georgetown i Harvarda - wezmą udział historycy z czołowych polskich i europejskich uczelni, m.in. profesorowie Daria Nałęcz, Andrzej Nowak, Igor Kąkolewski oraz Jarosław Hrycak. Gościem specjalnym będzie prof. Carol Symes z Uniwersytetu Illinois, współautorka książki „Western Civilizations”, używanego na amerykańskich uczelniach od 1943 r. W 2015 r. planowana jest publikacja 20. wydania książki Symes.
 
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. obecności Niemców na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, historii Wilna, dziejów Ukrainy oraz przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej sprzed 25 lat.
Do tej pory na organizowanych co roku konferencjach omówiono 47 podręczników w języku angielskim. „Eksperci debatują z ich autorami o dziejach Polski, przekonując, że w danym kontekście, danym okresie historycznym, Polska powinna się znaleźć” – charakteryzuje przebieg obrad corocznych sesji Łazarska.
 
Zwróciła uwagę, że często autorzy anglosaskich podręczników nie zdają sobie sprawy z wielu istotnych dla Polaków faktów, m.in. tradycji polskiego parlamentaryzmu, a także powielają stereotypy o warcholstwie szlachty i anarchii, która doprowadziła do rozbiorów. 
 
Mało kto wie – mówiła Łazarska – że przedstawiciele wielu narodów żyjących w I Rzeczypospolitej, m.in. Polacy, Tatarzy, Żydzi, Ukraińcy i Litwini, czuli się równymi obywatelami. „Skłodowska jest uczoną francuską, Kopernik jest Niemcem (…). W jednej książce napisano nawet, że Sowieci zatrzymali się na Wiśle w czasie powstania warszawskiego, aby nie dopuścić, żeby Niemcy znowu wtargnęli na ich tereny” – wymieniała błędy dotyczące polskiej historii w zagranicznych podręcznikach Łazarska. „Naszym celem jest więc wprowadzenie do nich nowych, ważnych informacji” – podkreśliła. (PAP)