W obecnym stanie prawnym czas pracy pracowników komórek organizacyjnych radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej (stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego), a także fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki medycyny sądowej lub prosektorium nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) taki czas pracy obowiązuje do 1 lipca 2014 roku. Po tym dniu norma dobowa wskazanych pracowników ma wynosić 7 godz. i 35 min., zaś przeciętna norma tygodniowa 37 godz. i 55 min., ale tylko w przypadku wcześniejszej zmiany aktu wewnątrzzakładowego. Bez dokonania zmiany aktu pracowników nadal będzie obowiązywał skrócony czas pracy.

Projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada zmianę przepisów ustawy o działalności leczniczej i pozostanie przy obecnym skróconym czasie pracy wskazanych zawodów medycznych.

Według uzasadnienia projektu zwiększenie wymiaru czasu pracy wpłynie niekorzystnie dla osób pozostających w kontakcie z promieniowaniem jonizującym. Skrócony czas pracy osób pozostających w kontakcie z promieniowaniem jonizującym stosowany był od ponad 40 lat.

Obecnie projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK