Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

Ubezpieczenia społeczne

Wciągu 20 lat liczba emerytów i rencistów rolniczych zmniejszyła się aż o ponad 800 tys. Na wsi ubywa głównie rencistów informuje Gazeta Wyborcza.

27.03.2015

Sądowy portal ułatwi dostęp do akt sprawy

Prawnicy i strony postępowania nie muszą już w każdej sprawie chodzić do sądu. Dzięki nowemu art. 9 kodeksu postępowania cywilnego, który w piątek wchodzi w życie, mają prawo zapoznać się z...

27.03.2015

Nowa procedura karna trafi do TK?

Prokurator generalny analizuje również pod kątem konstytucyjności tryb nowelizowania przepisów, które nie zdążyły jeszcze wejść w życie. Byc może sprawa trafi do Trybunału Konstytycyjnego.

27.03.2015

Senat: gdy wycinasz drzewo - posadź nowe

Senatorowie zaproponowali, by warunkiem wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów była konieczność posadzenia w ich miejsce nowych roślin. Celem ustawy jest ochrona drzew w procesach...

27.03.2015

Prawodawca spóźnił się z nowelizacją kodeksu

Opublikowana pod pozycją 431 Dziennika Ustaw nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego uchyla przepis, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak już nie obowiązuje. Ustawodawca nie zdążył w...

27.03.2015

NFZ: nowe programy lekowe w projekcie zarządzenia

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących programów zdrowotnych (lekowych)....

26.03.2015

Nanocząstki to zdrowotne zagrożenia ale i korzyści

Nanocząstki znajdują szerokie zastosowanie w naszym życiu, ale skutki tego wciąż nie zostały należycie poznane mówił profesor Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy podczas czwartkowej (26...

26.03.2015