O stażu pracy nauczyciela szkoły nieprowadzonej przez jednostkę samorządu decydują przepisy Kodeksu pracy, nie zaś rozporządzenia wydane na podstawie Karty Nauczyciela. Sąd powinien więc badać, czy pracownica w chwili podania jej regulaminu do wiadomości uzyskała informację, że regulacja dodatku stażowego odnosi się do okresu przepracowanego w fundacji. Konieczne jest też ustalenie, w jaki sposób świadczenie było obliczane w przypadku innych nauczycieli, jak została im przedstawiona treść regulaminu i jak był on przez nich rozumiany w tamtej chwili.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, stan z dnia 16 czerwca 2014 r.