Senat: gdy wycinasz drzewo - posadź nowe

Senatorowie zaproponowali, by warunkiem wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów była konieczność posadzenia w ich miejsce nowych roślin. Celem ustawy jest ochrona drzew w procesach...

27.03.2015

Prawodawca spóźnił się z nowelizacją kodeksu

Opublikowana pod pozycją 431 Dziennika Ustaw nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego uchyla przepis, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak już nie obowiązuje. Ustawodawca nie zdążył w...

27.03.2015

NFZ: nowe programy lekowe w projekcie zarządzenia

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących programów zdrowotnych (lekowych)....

26.03.2015

Nanocząstki to zdrowotne zagrożenia ale i korzyści

Nanocząstki znajdują szerokie zastosowanie w naszym życiu, ale skutki tego wciąż nie zostały należycie poznane mówił profesor Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy podczas czwartkowej (26...

26.03.2015

ZNP: minister edukacji nie szanuje nauczycieli

Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli a Kartę Nauczyciela przyrównuje do grzyba na ścianie - pisze ZNP, tłumacząc, dlaczego zamierza w kwietniu manifestować w obronie praw...

26.03.2015