Plusem zastosowania rozwiązania „zaprojektuj i wykonaj" jest także ograniczenie ilości koniecznych do przeprowadzenia procedur, zwłaszcza jeśli mówimy o projektowaniu dużego lub skomplikowanego obiektu, w przypadku którego szacunkowa wartość projektu przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8 p.z.p.

Zastosowanie systemu „zaprojektuj i wykonaj" spowoduje, iż dla projektu i wykonawstwa traktowanego łącznie będą nas obowiązywały znacznie wyższe progi unijne, takie jak dla robót budowlanych, wynoszące zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735) 5.186.000 euro. Nawet zakładając, że i wtedy przekroczymy progi unijne, niewątpliwą korzyścią jest prowadzenie jednego zamiast dwóch postępowań przetargowych. Zważywszy niemal pewne odwołania właściwe dla dużych wartościowo postępowań przetargowych, obciążenie pracą zmniejsza się znacząco, a wspomniana już korzyść w postaci pewności co do optymalizacji wykonania obiektu także jest istotną wartością dodaną.

Zalety systemu „zaprojektuj i wykonaj" możemy też dostrzec w przypadku modernizacji, przebudowy lub remontu już istniejącego obiektu budowlanego. W czasie prac projektowych odnoszących się do tego typu inwestycji należy dochować należytej staranności w przewidywaniu co do konieczności przeprowadzenia prac dotyczących elementów zakrytych.

Często jednak z różnych powodów zamawiający decyduje się na rozdzielenie postępowań przetargowych dotyczących zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego. W takiej sytuacji zawsze powstaje ryzyko, iż projektant nie przyłoży wystarczającej wagi do ograniczenia kosztów realizacji inwestycji, skupiając się na kosztach wykonania samego projektu budowlanego.

Autor: Marek Stompel

Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX Zamówienia Publiczne