Minister Szczurek zwrócił uwagę na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce przyznając, że problemem pozostaje uchylanie się od opodatkowania i przestępstwa podatkowe. Wskazał jednocześnie na znaczenie możliwości korzystania z udogodnień dla upoważnionych przedsiębiorców (tj. podmiotów uprzywilejowanych w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o różnicach w systemach podatkowych dotyczących przemysłu wydobywczego oraz o problemach przemysłu stalowego. Dyskutowano także o zmieniającym się znaczeniu inwestycji międzynarodowych i lokalnych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Rozmówcy zwrócili ponadto uwagę na znaczenie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, amerykańska ustawa z 2010 r., która nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek informowania tamtejszych urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników/obywateli USA) dla sektora bankowego. Tematem spotkania była też kwestia indywidualnych oszczędności w systemie emerytalnym oraz poprawa funkcjonowania e-administracji.