We wcześniejszym wyroku z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uzasadniając zadane pytanie prejudycjalne stwierdził, że w jego ocenie przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. dotykają konstrukcyjne mankamenty identyczne z uznanymi przez Trybunał za podstawę uznania tego przepisu w brzmieniu wcześniejszym za sprzeczny z Konstytucją RP.

Zobacz: TK: sankcyjna stawka PIT od ukrytego dochodu jest zgodna z konstytucją >>

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ten przepis za niekonstytucyjny także w odniesieniu do późniejszego okresu, podatnicy, którzy zapłacili zryczałtowany, 75-proc. podatek od nieujawnionych dochodów będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania aby zapłacony podatek odzyskać.

Zobacz też: Będą nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów >>