Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię  firmy oraz dla prawników. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa.Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule PPP, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem PPP.

Podczas seminarium każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku PPP. Zdobyta podczas seminariów regionalnych wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.


Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl