Zacięta walka o dostarczanie listów sądowych

Zamówienia publiczne

Poczta Polska oraz PGP po zapoznaniu się z treścią specyfikacji nowego przetargu na sądowe usługi pocztowe, już złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Obie firmy stoją na stanowisku, że...

27.05.2015

Rynek zamówień publicznych urósł

Zamówienia publiczne

Mimo tego, że wartość zamówień publicznych udzielanych zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych zmalała, to jednak rynek przetargów publicznych rośnie. Udzielanych jest znacznie...

27.05.2015

Bankowy tytuł egzekucyjny zniknie w sierpniu 2016 r.

W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) za niezgodne z ustawą zasadniczą. Posłowie PO przygotowali projekt dostosowujący prawo bankowe do tego...

27.05.2015

Rozpoczęły się egzaminy zawodowe

W dniach 25 maja - 6 lipca odbywa się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 22 czerwca odbędzie się część pisemna dla wszystkich zdających.

27.05.2015

Kodeks budowlany w Sejmie

Budownictwo

25 maja br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Marek Wierzbowski oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak...

26.05.2015