Minimalne wynagrodzenie jednakowe dla wszystkich pracowników
\

W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt dotyczy likwidacji przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy.

W obecnym stanie prawnym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projektowana zmiana ma na celu zlikwidowanie przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy i wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi wszyscy pracownicy będą mieli prawo do wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Jak zauważają projektodawcy przyjęte kryterium w obecnie obowiązującej ustawie o wynagrodzeniu minimalnym nie spełnia wymogów konstytucyjnych i narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Minimalne wynagrodzenie ma pełnić funkcję alimentacyjną. Ponadto podkreślają, że przy ustalaniu wynagrodzenia pomija czynnik wykształcenia jako miernik kwalifikacji zawodowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.