Śląskie inwestycje PLK sięgają ponad 2,5 mld zł

Zamówienia publiczne

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych na Śląsku opiewają aktualnie na kwotę ponad 2,5 mld zł. Prace obejmują 600 km linii kolejowych w regionie, dzięki czemu zostanie usprawniony zarówno ruch...

27.07.2015

Rażąco niska cena, na kim spoczywa ciężar dowodu?

Samorząd terytorialny

Kiedy odwołanie wnosi Wykonawca, który złożył ofertę odrzuconą jako ofertę z rażąco niską ceną, wówczas na nim spoczywa ciężar dowodu. Kiedy odwołanie wnosi inny Wykonawca z zarzutem w stosunku do...

27.07.2015

II Konferencja „Techniki Dobrej Edukacji”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Dobra Edukacja i Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, serdecznie zapraszają...

27.07.2015

Przedsiębiorcy nie płacą za wpis do CEIDG

Małe i średnie firmy

Wszystkie czynności związane z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także wnioskiem o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej czy jej...

27.07.2015

Pracodawcy wierzą w ożywienie dialogu społecznego

Sejm przyjął 24 lipca poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym, przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa...

27.07.2015

Polskie firmy wciąż wykorzystują pracowników

Polska na tle innych państw świata wygląda wyjątkowo niekorzystnie pod względem warunków zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Dane, opublikowane w najnowszym raporcie OECD są przytłaczające.

27.07.2015

Małe przedsiębiorstwa: filar gospodarki UE

BHP

Małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa mają ogromne znaczenie dla gospodarki europejskiej. W 2013 r. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowiły 99,8% wszystkich niefinansowych...

27.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski