Sąd wydał postanowienie bez przesłuchiwania lekarzy. Odszkodowania otrzymali pokrzywdzeni lekarze,  którzy w październiku 2013 roku złożyli skargę na przewlekłość postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora szpitala.

Dyrektor byłego Wojskowego Szpitala Specjalistycznego w Tychach zamknął 8 grudnia 2010 roku oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej bez wymaganej decyzji administracyjnej wojewody (jest to czyn z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego).

Kolejna rozprawa sądowa w tej sprawie odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku.

Szpital Wojskowy w Tychach został przejęty w roku 2012 przez samorządową spółkę Megrez, prowadzącą szpital wojewódzki.